Citrus CAPS Marker Database

Locus name: Af1060


CAPS PCR info

PCR Anneal-Temp (℃) / Method: Td
Main product (bp): 1800
Comment on PCR:
F-primer: CTCAACTTGGGTACTACCGTA
R-primer: AACGCTGCCAAATAGAGTC

EST info

EST Accession number 1: CX673342
EST Accession number 2:

sequence-tagged site (STS seq)

STS:
CTTGGTCGGCGCCCAATGCTCATACTCTCATCAGTCCTCTACTTTGTTAGTGGTTTAGTA
ATGTTATGGTCTCCCAATGTTTATGTCCTGTGCATTGCGAGACTCTTAGATGGATTTGGA
GTTGGTCTGGCAGTTACTCTTGTCCCACTCTATATATCTGAGACCGCTCCATCAGAAATA
AGGGGACGGTTAAATACTCTTCCACAATTCACTGGTTCGGGTGGCATGTTTCTGGCATAT
TGTATGGTTTTTGGGATGTCATTGTTAGCTTCACCTAGTTGGAGGTTAATGCTTGGGGTT
CTTTCAATTCCTGCCCTTCTTTATTTTGCATTTGCAGTATTTTTCTTGCCTGAATCTCCT
CGGTGGCTTGTGAGTAAAGGAAAGATGCTTGAGGCAAAGCAGGTCCTCCAGAGATTACGT
GGCAGGGAAGACGTTTCAGGTTTGCTTTTGTTCATGGTGTTTTTTTCTTTCCTTTCCCAA
AATATGATTATGTACTTCTGATGGAGCCTAGAAAATTGTCTCCTTGCTGATTGAATTGAT
CCATTGAGCTTGAGCCTTGCCTCCAGTGTTTGGTGGTGTGCATGATCTTCTTAAATCAAT
TTCTGATGAAAACATTATGTACACTGCACAGTTGACTGAATTTTTCAGTAAGATTTACTA
T
STS source: Clementine haploid
STS Forward / Reverse: Foward read

STS:
AAAATTCAGTCAACTGTGCAGTGTACATAATGTTTTCATCAGAAATTGATTTAAGAAGAT
CATGCACACCACCAAACACTGGAGGCAAGGCTCAAGCTCAATGGATCAATTCAATCAGCA
AGGAGACAATTTTCTAGGCTCCATCAGAAGTACATAATCATATTTTGGGAAAGGAAAGAA
AAAAACACCATGAACAAAAGCAAACCTGAAACGTCTTCCCTGCCACGTAATCTCTGGAGG
ACCTGCTTTGCCTCAAGCATCTTTCCTTTACTCACAAGCCACCGAGGAGATTCAGGCAAG
AAAAATACTGCAAATGCAAAATAAAGAAGGGCAGGAATTGAAAGAACCCCAAGCATTAAC
CTCCAACTAGGTGAAGCTAACAATGACATCCCAAAAACCATACAATATGCCAGAAACATG
CCACCCGAACCAGTGAATTGTGGAAGAGTATTTAACCGTCCCCTTATTTCTGATGGAGCG
GTCTCAGATATATAGAGTGGGACAAGAGTAACTGCCAGACCAACTCCAAATCCATCTAAG
AGTCTCGCAATGCACAGGACATAAACATTGGGAGACCATAACATTACTAAACCACTAACA
AAGTAGAGGACTGATGAGAGTATGAGCATTGGGCGCCGACCAAGCCAATCT
STS source:
STS Forward / Reverse: Foward read

STS:
ATGAGAGGCCTTCTTCAGGTCCATATAATCTGATTTTGTCTTTCTCGTCAGTAGGTTCCT
CACCATCAGCAAGTTCATCACCTGGGCCTATTATATATTCTTCTATAGATGTTTCACCCC
CGATTCCAAGACCTTCAACCAGCAAGGCCATCTCACCTATGGATTAAAGAAAATTTAGCA
AGACAAACATGATCAAATTGTCGCAAATCAAGAATTAAATGGAAAAAGATAGGATGGGTG
TAGAAATTTCCAACTGCCCATGCATTACTAAGCCACAATAATTGAGGTCAATTAGAATGG
TTGTGACAAAATATCTGTGGACTTTTTCCTTTCTCAATTCAGTCCTTGTCATTCGGTGAA
TGTATAAAATCAACTGAGAAGCGATATGAGAATTTCAACTGCTTTAAGTTGCATGCTGTG
TAGTACATGATTATCACTGATTTGATGCATTTATATGAATCTGATCAAACAATGAAGATC
CAGAAGCTTCAATATTTTTCT
STS source: Clementine haploid
STS Forward / Reverse: Reverse read

STS:
ACCTGGGCCTATTATATATTCTTCTATAGATGTTTCACCCCCGATTCCAAGACCTTCAAC
CAGCAAGGCCATCTCACCTATGGATTAAAGAAAATTTAGCAAGACAAACATGATCAAATT
GTCGCAAATCAAGAATTAAATGGAAAAAGATAGGATGGGTGTAGAAATTTCCAACTGCCC
ATGCATTACTAAGCCACAATAATTGAGGTCAATTAGAATGGTTGTGACAAAATATCTGTG
GACTTTTTCCTTTCTCAATTCAGTCCTTGTCATTCGGTGAATGTATAAAATCAACTGAGA
AGCGATATGAGAATTTCAACTGCTTTAAGTTGCATGCTGTGTAGTACATGATTATCACTG
ATTTGATGCATTTATATGAATCTGATCAAACAATGAAGATCCAGAAGCTTCAATATTTTT
CTTTTTTTTAAATAGAATCTTAGTGCCAAAATTCTGCACTCATAAATGTATCTGAAGTCG
ATACAGAGCTCTTTGGAAATG
STS source:
STS Forward / Reverse: Reverse read

Experiments: Restriction fragment profile

Compared cultivars (Left, (Middle), Right): A255(Okitsu46gou)/G434(Kankitsu Chuukanbohon Nou5)
Comment:
Figure legend:

Compared cultivars (Left, (Middle), Right): Frying dragon/Hyuuganatsu
Comment:
Figure legend:

Experiments: CAPS pattern of hybrid cultivar


Experiments: CAPS pattern of Citrus collection

Rsetriction enzyme: Hind3
Comment: DNA sample: New CCN
Figure legend:
CV (No.1 Top) 101 Tahiti, 100 Rangpurlime, 102 Limonia, 104 LisbonL, 99 SweetLime, 92 Hirado, 87 MGF, 85 Kinukawa, 84 Hassaku, 83 Yamamikan, 78 Natsudaidai, 58 Rokugatu, Tr Trovita, 50 WNV, 44 Tankan, 42 Iyo,
(No.1 Bottom) 39 HgNt, 36 Ujukitsu, 32 Kawabata, 30 Shunkokan, 70 Yuzu, 54 Henka, 53 Ichang lemon, 37 Kunenbo, Mg Miyagawa, 31 Yatsushiro, 27 Kabuchii, 26 Ponkan, 25 Medet. 22. Dancy, 14 Tachibana, 11 Hirakishu (26' Ohta ponkan)
(No.2 Top) 6 Cleopatra, 4 CQ, 2 Fukuremikan, FD Hiryuu, 124 Largeleaf, 125 Small leaf, 141 CTV-S, 136 Rubidoaux,
(No.2 Bottom) FD, Hassaku, Km, F1, RP94, SA, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13
BDZ BenDi Zao, SO Shuto, BP Banpeiyu

Experiments: Segregation pattern

Population name: A255 (Okitsu46gou) x G434 (Kankitsu Chuukanbohon Nou5gou)
Restriction enzyme: Hind3
Comment:
Figure legend:
A: A255 (Okitu46gou), G: G434 (Kankitsu Chuukanbohon Nou5gou),
K or Km: Kiyomi, M or Mg: Miyagawa-wase, MK: Mukaku kisyu,
LE: Lee, O: Okitsu41gou, RP or RP94: Kankitsu Chukanbohon Nou6gou,
Sacd or SA: Siamese Acidless, SW: Sweet spring, T or Tr: Trovita orange,
X: meaningless

Target on C. clementina (v1.0)

Transcript ID: Ciclev10000400m
Scaffold: scaffold_5
Start: 42918371
End: 42923480

Target on C. unshiu (v1.0)

Transcript ID: C_unshiu_00370:mRNA_16.1
Scaffold: C_unshiu_00370
Start: 75283
End: 79772
Gene function: Tonoplast monosaccharide transporter 2

AGI map info (Shimada et al. 2014)

AGI LG: AGI-09
AGI cM: 23.647

KmMg map info (Omura et al. 2003)

KmMg LG:
KmMg cM:

JtTr map info (Omura et al. 2003)

JtTr LG:
JtTr cM:

Km/O41 map info (Nakano et al. 2003)

Km/O41 LG:
Km/O41 cM:

Rp/Sa map info (Ohta et al. 2011)

Rp/Sa LG:
Rp/Sa cM:

CAPS genotyping (Hybrid cv/Citrus collection)

CAPS genotyping:

Cultivar identification (M: Cultivar identification manual / T: Ninomiya et al. 2015/ K: Nonaka et al. 2017)

Cultivar identification M/T/K:

SNP typing by Illumina GoldenGate assay (Fujii et al. 2013)

SNP1:
DNA sequence around SNP1:
SNP2:
DNA sequence around SNP2:
SNP3:
DNA sequence around SNP3:
SNP4:
DNA sequence around SNP4: