Citrus CAPS Marker Database

Locus name: Tf0201


CAPS PCR info

PCR Anneal-Temp (℃) / Method: Td
Main product (bp): 800
Comment on PCR:
F-primer: AACAAGAAAAAGCGTG
R-primer: TGCAGCTTCTTCATTATCATA

EST info

EST Accession number 1: BQ625052
EST Accession number 2:

sequence-tagged site (STS seq)

STS:
ATTTAAATCAAGTAATTTCGAAAATGATTTAAATTAATGACGTTTTTCTGGTTACCAAAT
TTTTCAAAAGTGCAAGAAAGAAAGAGAGAAAAAAGTGTAACGTGAAACAAAATGCTTTGT
GTGATGGCACTATTGTCTTCTCTAAATGACAGGAAAACGAAAGGTTATAAAAGAAAAATA
TTAAAGAGAAATCAAAACTCACCTAAATATACTGTGCTTCAATTTGAATCAATCCAACCA
CCATCATCAATTTTGATATCCGAATCAGAATATTTGAAAAAAGAAAAATTATCAACAACA
CCATTTCCAAAAATTTAAAAAGAAAGAAGAATAAAAATAAACAAAAATATTAAAAGGAAA
TAAACCTTGTCTCCCTTTCTTGTTTTGAGACTCATTCCAGCAATTTTTATCCCACAAATG
AGCTTCATATCGTCCCGTCCATCGATGCCTAAACCATTCAATTACTAAATTATCAAATAT
ATGGGTATGGCAAAAATATAAAACCTCGTGAAAATATTGAAACACCAAAAAGAAAAATAT
AAAATTTCACTGTACGAAAATGGATAT
STS source:
STS Forward / Reverse:

Experiments: Restriction fragment profile

Compared cultivars (Left, (Middle), Right): A255(Okitsu46gou)/G434(Kankitsu Chuukanbohon Nou5)
Comment:
Figure legend:

Compared cultivars (Left, (Middle), Right): Frying dragon/Hyuuganatsu
Comment:
Figure legend:

Experiments: CAPS pattern of hybrid cultivar


Experiments: CAPS pattern of Citrus collection

Rsetriction enzyme: Dra1
Comment: DNA sample: New CCN
Figure legend:
CV (No.1 Top) 101 Tahiti, 100 Rangpurlime, 102 Limonia, 104 LisbonL, 99 SweetLime, 92 Hirado, 87 MGF, 85 Kinukawa, 84 Hassaku, 83 Yamamikan, 78 Natsudaidai, 58 Rokugatu, Tr Trovita, 50 WNV, 44 Tankan, 42 Iyo,
(No.1 Bottom) 39 HgNt, 36 Ujukitsu, 32 Kawabata, 30 Shunkokan, 70 Yuzu, 54 Henka, 53 Ichang lemon, 37 Kunenbo, Mg Miyagawa, 31 Yatsushiro, 27 Kabuchii, 26 Ponkan, 25 Medet. 22. Dancy, 14 Tachibana, 11 Hirakishu (26' Ohta ponkan)
(No.2 Top) 6 Cleopatra, 4 CQ, 2 Fukuremikan, FD Hiryuu, 124 Largeleaf, 125 Small leaf, 141 CTV-S, 136 Rubidoaux,
(No.2 Bottom) FD, Hassaku, Km, F1, RP94, SA, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13
BDZ BenDi Zao, SO Shuto, BP Banpeiyu

Rsetriction enzyme: Rsa1
Comment: DNA sample: New CCN
Figure legend:
CV (No.1 Top) 101 Tahiti, 100 Rangpurlime, 102 Limonia, 104 LisbonL, 99 SweetLime, 92 Hirado, 87 MGF, 85 Kinukawa, 84 Hassaku, 83 Yamamikan, 78 Natsudaidai, 58 Rokugatu, Tr Trovita, 50 WNV, 44 Tankan, 42 Iyo,
(No.1 Bottom) 39 HgNt, 36 Ujukitsu, 32 Kawabata, 30 Shunkokan, 70 Yuzu, 54 Henka, 53 Ichang lemon, 37 Kunenbo, Mg Miyagawa, 31 Yatsushiro, 27 Kabuchii, 26 Ponkan, 25 Medet. 22. Dancy, 14 Tachibana, 11 Hirakishu (26' Ohta ponkan)
(No.2 Top) 6 Cleopatra, 4 CQ, 2 Fukuremikan, FD Hiryuu, 124 Largeleaf, 125 Small leaf, 141 CTV-S, 136 Rubidoaux,
(No.2 Bottom) FD, Hassaku, Km, F1, RP94, SA, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13
BDZ BenDi Zao, SO Shuto, BP Banpeiyu

Experiments: Segregation pattern


Target on C. clementina (v1.0)

Transcript ID: Ciclev10025985m
Scaffold: scaffold_7
Start: 15182950
End: 15186486

Target on C. unshiu (v1.0)

Transcript ID: C_unshiu_01526:mRNA_4.1
Scaffold: C_unshiu_01526
Start: 17982
End: 21291
Gene function: Ethylene-responsive transcription factor WRI1

AGI map info (Shimada et al. 2014)

AGI LG:
AGI cM:

KmMg map info (Omura et al. 2003)

KmMg LG:
KmMg cM:

JtTr map info (Omura et al. 2003)

JtTr LG:
JtTr cM:

Km/O41 map info (Nakano et al. 2003)

Km/O41 LG:
Km/O41 cM:

Rp/Sa map info (Ohta et al. 2011)

Rp/Sa LG:
Rp/Sa cM:

CAPS genotyping (Hybrid cv/Citrus collection)

CAPS genotyping:

Cultivar identification (M: Cultivar identification manual / T: Ninomiya et al. 2015/ K: Nonaka et al. 2017)

Cultivar identification M/T/K:

SNP typing by Illumina GoldenGate assay (Fujii et al. 2013)

SNP1: SI195
DNA sequence around SNP1:
TTTTCAAAAGTGCAAGAAAGAAAGAGAGAAAAAAGTGTAACGT[A/G]AAACAAAATGCT
TTGTGTGATGGCACTATTGTCTTC
SNP2:
DNA sequence around SNP2:
SNP3:
DNA sequence around SNP3:
SNP4:
DNA sequence around SNP4: