Citrus CAPS Marker Database

Locus name: Tf0379


CAPS PCR info

PCR Anneal-Temp (℃) / Method: Td
Main product (bp): 1200
Comment on PCR:
F-primer: CAAGATCGCTAAGGATGCTAA
R-primer: GGCAGAGCTCCAATCGTGTC

EST info

EST Accession number 1: BQ625052
EST Accession number 2:

sequence-tagged site (STS seq)

STS:
TTCCAAAGCTGACACCTTCCACAAAACTATAGGACCTTTATTTTCCAAAACACCATCACA
TTCTCAAATCAAAATTGAGCCAGCTACACACTTTCCAAACACACCAATTCGCTGTTATAA
AATCGACCAACCAATTATCACCAAAAAGAAAACAGTATTAATAATAAATAAAAGCAATTA
ACAGAAATAGAATTGAATTGCATTACATACT
STS source:
STS Forward / Reverse: Foward read

STS:
TGTCACCCTGTCAAAATTCAATTTGTTGGCTTCATAACTTTACAAGGCAGGAAATAAAAG
CCATATAAATTAAATGATAAATGATCAGGAGTAAGAGAGTTTTGTTACCTCCATCTATGA
CAATGTGATTATTGCAAGATTTAGTCCCCAAAAGAAACAAAAAAGCAATAATTGTCAGAA
ATTTACGGGAAACACACTTCTCAAGGCATTGCACAGAAAGCCAACAAAAAGTCAATGATG
CATTCGGTTACTATCAAATAAAAGCAAGGAAAGTTCAGAGTTCGAAGAGAACAGGAATCA
ATGAAGCTAAAGGAAAGGAGGAGCCAGAAGTGAAAGAAATCTTACCTCCCTGTACCTCAT
AAGGTATGCCTTAAGAGGATCAATATAATCTTCAAAACCCAGAGTTGCCATTGCCCAGAG
CAAATCATCCCCATTAATTGTCTTCCTCTTCTCCTTCTGACACTTATCACT
STS source:
STS Forward / Reverse: Reverse read

Experiments: Restriction fragment profile

Compared cultivars (Left, (Middle), Right): A255(Okitsu46gou)/G434(Kankitsu Chuukanbohon Nou5)
Comment:
Figure legend:

Experiments: CAPS pattern of hybrid cultivar


Experiments: CAPS pattern of Citrus collection


Experiments: Segregation pattern


Target on C. clementina (v1.0)

Transcript ID: Ciclev10025985m
Scaffold: scaffold_7
Start: 15182950
End: 15186486

Target on C. unshiu (v1.0)

AGI map info (Shimada et al. 2014)

KmMg map info (Omura et al. 2003)

JtTr map info (Omura et al. 2003)

Km/O41 map info (Nakano et al. 2003)

Rp/Sa map info (Ohta et al. 2011)

CAPS genotyping (Hybrid cv/Citrus collection)

Cultivar identification (M: Cultivar identification manual / T: Ninomiya et al. 2015/ K: Nonaka et al. 2017)

SNP typing by Illumina GoldenGate assay (Fujii et al. 2013)